ALLROUND FLANDRIEN CUP – PRIVACY VERKLARING

Allround Flandrien Cup BVBA vindt de bescherming van de privacy en gegevensbescherming erg belangrijk. Met deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) wil Allround Flandrien Cup BVBA je informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Allround Flandrien Cup BVBA zal de persoonsgegevens verwerken met respect voor je privacy en met inachtneming van de toepasselijke privacy wetgeving.

Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op: 8 augustus 2018.

VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING?

Deze Privacyverklaring geldt voor bezoekers van de website, verantwoordelijke van een team en deelnemers aan de Allround Flandrien Cup.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR VERWERKING?

Allround Flandrien Cup BVBA treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de organisatie van de Allround Flandrien CUP.

Contactgegevens van Allround Flandrien Cup BVBA

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 • Bij Inschrijving op de nieuwsbrief.
  Via de website is het mogelijk in te schrijven in de nieuwsbrief van de Allround Flandrien Cup. Zo krijg je op regelmatige basis informatie over de Allround Flandrien Cup. Hiervoor wordt je e-mailadres verwerkt gebaseerd is op je toestemming.
 • Bij registratie van een ploeg via de website.
  Via de website is het mogelijk een ploeg te registreren via een contactformulier. Bij het registreren van een ploeg, worden naast gegevens over het bedrijf als rechtspersoon, ook persoonlijke identificatiegegevens verwerkt van de contactpersoon: naam en email. Deze gegevens worden gebruikt om de registratie van het team in goede banen te leiden en is gebaseerd op de contractuele relatie en op de daaraan voorafgaande contacten.
 • Bij het vervolledigen van het team
  Na registratie via de website, zal Allround Flandrien Cup aan de contactpersoon / teamverantwoordelijke vragen een team van deelnemers samen te stellen. Van elke deelnemer wordt een e-mail adres verwacht. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de contractuele relatie.
  In een volgende stap wordt de persoonlijke informatie bij de deelnemer zelf opgevraagd.
 • Bij het individueel verstrekken van persoonlijke gegevens door de deelnemer
  Persoonlijke gegevens van de deelnemer worden individueel bij de deelnemer zelf opgevraagd. Persoonlijke identificatiegegevens (e-mail, voornaam en achternaam) worden verwerkt om de deelnemer te kunnen identificeren en is gebaseerd op de contractuele relatie. Na het event wordt een geaggregeerd overzicht gegevens van deelnemers per leeftijdscategorie en per geslacht. De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang. Persoonlijke identificatiegegevens (GSM) wordt gevraagd van elke deelnemer, in functie van veiligheid zodat Allround Flandrien CUP BVBA iedereen tijdens het event kan bereiken. Deze verwerking is gebaseerd op gerechtvaardigd belang. Daarnaast wordt ook de functie van de deelnemer gevraagd in functie van de aanwezigheidslijst. De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang van Allround Flandrien Cup BVBA.
 • Bij het tonen van een aanwezigheidslijst tijdens het event
  De Allround Flandrien Cup is een premium event waar tientallen bedrijven hun teambuilding, incentive, klanten- en/of netwerkevent combineren op één dag. In het kader van het netwerkevent, zal tijdens de Allround Flandrien Cup een aanwezigheidslijst beschikbaar zijn met hierop persoonlijke identificatiegegevens zoals Naam, Bedrijf en functie van de deelnemers. De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang van Allround Flandrien Cup BVBA waarbij de Allround Flandrien Cup fungeert als netwerkevent.
 • Bij het versturen van direct marketing
  Allround Flandrien Cup BVBA verstuurt direct marketing via e-mail naar (ex-)deelnemers van de Allround Flandrien Cup. Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Allround Flandrien Cup BVBA binnen de context van een bestaande klantrelatie en voor het aanbieden van eigen gelijkaardige producten of diensten die Allround Flandrien CUP BVBA aanbiedt mits de deelnemer in de gelegenheid is gesteld om kosteloos en op gemakkelijke wijze bezwaar te maken tegen dit gebruik.

VERWERKING VAN BEELDMATERIAAL

Deelnemen aan de Allround Flandrien Cup staat garant voor een dag vol beleving. Allround Flandrien Cup maakt hiervan, gedurende het event, beeldmateriaal zoals filmpjes, actiefoto’s, teamfoto’s, sfeerfoto’s … waarop jij mogelijks identificeerbaar bent.

Bij het nemen en verwerken van beeldmateriaal, is het recht op afbeelding, alsook de privacywet van toepassing.

Allround Flandrien Cup BVBA wenst bij het (op)nemen van beeldmateriaal een beroep te doen op het “gezond verstand” waarbij Allround Flandrien Cup zich in jouw schoenen proberen te plaatsen. Wat zijn jouw verwachtingen als deelnemer? Allround Flandrien Cup BVBA gaat ervan uit dat elke persoon die deelneemt aan de Allround Flandrien Cup, zijn stilzwijgende toestemming geeft voor het (op)nemen van beeldmateriaal waarop hij zichtbaar en identificeerbaar is. Deze toestemming wordt afgeleid uit de feitelijke omstandigheden.

De toestemming om van iemand foto’s of videobeelden te nemen betekent niet noodzakelijk dat er toestemming is om deze afbeelding te publiceren of te verspreiden. Beide staan los van elkaar en moeten dus apart gevraagd worden. Allround Flandrien Cup BVBA wenst te verduidelijken, dat niet voor elke verwerking van beeldmateriaal toestemming vereist is.

 • Bij het tonen van beeldmateriaal tijdens het event
  Allround Flandrien Cup BVBA verwerkt beeldmateriaal dat tijdens het event werd opgenomen, tot een rapportage. Deze rapportage wordt getoond tijdens het event. De verwerking van dit beeldmateriaal is in gesloten kring, waardoor dit gebaseerd is op het gerechtvaardigd belang van Allround Flandrien Cup BVBA.
 • Bij het delen van beeldmateriaal aan de respectievelijke teamverantwoordelijke.
  Elke teamverantwoordelijke krijgt na afloop van het event beeldmateriaal toegestuurd waarop het team in kwestie zichtbaar is. De verwerking van dit beeldmateriaal is in gesloten kring, waardoor dit gebaseerd is op het gerechtvaardigd belang van Allround Flandrien Cup BVBA.
 • Verdere verwerking van dit beeldmateriaal is niet meer de verantwoordelijkheid van Allround Flandrien Cup BVBA, maar van het respectievelijke bedrijf dewelke de teamverantwoordelijke representeerde.

 • Bij het verwerken van beeldmateriaal voor publicatie op sociale media van Allround Flandrien Cup.
  Allround Flandrien Cup BVBA wenst dit beeldmateriaal / deze rapportage ook te publiceren op haar sociale media met als doel reclame te maken voor het event. De verwerking van dit beeldmateriaal is gebaseerd op toestemming.
 • Bij het verwerken van beeldmateriaal voor publicatie in folders en/of brochures van de Allround Flandrien Cup.
  Allround Flandrien Cup BVBA wenst dit beeldmateriaal ook te verwerken in folders en/of brochures met als doel reclame te maken voor het event. De verwerking van dit beeldmateriaal is gebaseerd op toestemming.

Allround Flandrien Cup BVBA is niet verantwoordelijk voor enig beeldmateriaal gemaakt door derden, bezoekers, … die niet verbonden zijn met Allround Flandrien Cup BVBA.

Graag voegen we toe dat je steeds het recht hebt (ook tijdens het event) bezwaar in te dienen tegen een verwerking van beeldmateriaal. Daarnaast kan je steeds je toestemming terugtrekken. Zie: WAT ZIJN JE RECHTEN EN HOE KAN JE DEZE UITOEFENEN?

MET WIE DELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

Wij delen je persoonsgegevens niet met derden, tenzij (i) wij daarvoor je voorafgaande toestemming hebben ontvangen, (ii) wij hiertoe verplicht worden in het kader een regelgeving of juridische procedure, of (iii) wij hiertoe worden verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.

Wij doen wel een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer een websiteleverancier, Google, Continuum Consulting NV, verzekeringsfirma en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar maken aan derden.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Allround Flandrien Cup BVBA erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt Allround Flandrien Cup BVBA gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet Allround Flandrien Cup BVBA dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en volgt Allround Flandrien Cup BVBA de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

Allround Flandrien Cup BVBA bewaart jouw persoonlijke gegevens alleen voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze Privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen. Tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

COOKIES

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

Voor meer informatie over het cookiebeleid van Allround Flandrien CUP BVBA vind je op: www.allroundflandrien.be/cookie-policy.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN EN HOE KAN JE DEZE UITOEFENEN?

WAT ZIJN JE RECHTEN?

 • Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing – welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie: Indien informatie niet correct is, kan je ons vragen om deze te corrigeren
 • Recht om je gegevens te wissen: Indien gegevens niet rechtmatig verwerkt worden of indien je gegevens niet langer nodig zijn dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, kan je ons vragen om je gegevens te wissen
 • Recht op beperking van verwerking: Door de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken kunnen jouw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mogen we enkel nog uw gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.
 • Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat jouw gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die uw gegevens verwerkt. Bovendien kunt u ook dit recht van bezwaar laten gelden als je persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: Je hebt het recht om de door jouw verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en heeft het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.
 • Recht op terugtrekken van toestemming. Indien de verwerking van een persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heeft u als gebruiker te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Het terugtrekken van toestemming m.b.t. het publiceren van beeldmateriaal op sociale media van de Allround Flandrien Cup, kan door het formulier, dat ook bij inschrijving ingevuld moest worden, nogmaals in te vullen, waarbij het laatste formulier bindend is.

HOE KAN JE JE RECHTEN UITOEFENEN?

Je kan je rechten uitvoeren door een e-mail te sturen naar info@allroundflandrien.com. Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, vragen we je aanvraag te sturen vanuit het e-mailadres dat bij Allround Flandrien Cup BVBA gekend is. Daarnaast kan Allround Flandrien Cup BVBA meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren.

Allround Flandrien Cup BVBA heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer Allround Flandrien Cup BVBA je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen.

Allround Flandrien Cup BVBA zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Allround Flandrien Cup BVBA een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Allround Flandrien Cup BVBA het verzoek weigeren.

Indien je om een of andere reden aanneemt dat Allround Flandrien Cup BVBA je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je nogmaals contact opnemen met walter@allroundflandrien.be waarna hij samen met jou op zoek gaat naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien Allround Flandrien Cup BVBA niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Privacycommissie), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, of via het e-mailadres contact@apd-gba.be.